Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand regelement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren. Bij overtreding van de regels zoals vermeld in dit huisreglement of op het moment dat er sprake is van ander ongewenst of onrechtmatig gedrag, behoudt Valk Exclusief Hotel Maastricht zicht het recht voor om u een bepaalde termijn op de Alert List en/of, indien er sprake is van een ernstige overtreding, uw gegevens te delen met andere Valk exclusief hotels zodat u ook daar niet meer welkom bent. In geval van een plaatsing op de Alert List ontvangt u daarvan een schriftelijke notificatie.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Van der Valk Hotel Maastricht is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden.
 • Indien u uit het hotel wordt verwijderd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen na de instelling van de avondklok en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele boetes en/of andere schade. Ook zullen wij u geen verklaring mee kunnen geven.

Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Slagroompatronen/lachgas te gebruiken in en rondom het hotel op last van de brandweer.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander in en rondom het hotel o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken op de kamer. Het roken van E-sigaretten is tevens niet toegestaan. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt € 150,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer van € 275,- aan u worden doorbelast.
 • Met meerdere personen op de kamer te verblijven dan het gereserveerde aantal en bezoek te ontvangen.
 • De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van "het niet naleven van ons huisreglement"
 • Van der Valk Hotel Maastricht hanteert een Zero Tolerance Beleid. Dit betekent dat bij het niet naleven van ons huisreglement geen waarschuwing gegeven zal worden, maar u per direct wordt verzocht het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden.

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Van der Valk Hotel Maastricht.